Kyusu_Hirotaka Umehara
250 g

CHF 74.60

Gyokuro, Shinoki-Ofen 

Sieb aus Metall